Indbetaling af aconto rater

 

Beregning af aconto fremgår af slutafregningsopgørelsen (øverste højre hjørne).

Aconto opkræves i 10 rater hver den 10. i måneden (juni og juli er betalingsfrie) Slutaflæsning foretages ultimo juni.  Slutafregning udsendes ultimo juli.

 

Aconto beløb kan indbetales til følgende pengeinstitutter:

Djurslands Bank: 7261 – 2000967

Sparekassen Djursland: 9388 – 6540102056

Sparekassen Kronjylland: 9334 – 0000182567

 

Husk oplyst forbruger nummer ved indbetaling.