Indbetaling af aconto rater

Aconto rater fordeles på 4 rater.

Rate 1 : August.

Rate 2: Oktober.

Rate 3: Januar.

Rate 4: April.

Vi anbefaler, at du opretter en betalingsaftale på opkrævningen via Betalingsservice.
Hvis opkrævning skal fremsendes pr. brev pålægges der et omkostningsgebyr.