Er din varmeinstallation indstillet korrekt ?

Din varme installation kan være indstillet forkert, og det kan medfører at din afkøling ikke er god nok.

 

Selv om flere forbrugere har forbedret deres afkøling, er der fortsat forbrugere som burde kunne forbedre afkølingen. Varmeværket har ikke ansvaret for de interne anlæg men – som en gratis service – om muligt at finde frem til årsagen/årsagerne til for lav afkøling.

 

Aftale om gennemgang af anlægget kan ske ved henvendelse til driftspersonalet.

 

Afgift ved for lav afkøling: 1% af forbrugsafgiften pr. manglende grads afkøling under 25 grader.

Derfor er det vigtigt, at din installation eller at du bruger dit varmeanlæg korrekt.

Husk at have en jævn varme indstillet på alle radiatore, og ikke kun en tændt - det påvirker, at den ene radiator vil forsøge at opvarme et for stort rum, og det vil medfører at radiatoren vil blive meget varm, og derfor ikke kan komme af med varmen.

I dette tilfælde, vil afkølingen ikke være god nok og returvandet til varmeværket vil bliver for høj temperatur.

Det er dyrt at transporterer varmt vand, derfor ønsker vi korrekt temperatur på retur vandet.