Sådan får du fjernvarme

 

Kontakt os på tlf.: 86 48 01 22 eller på mail


Vi aftaler med jer at vi kommer og ser på forholdene for tilslutning af fjernvarme.
Vi foretager en opmåling af stikledning og materialer.
Efterfølgende modtager i et tilbud for tilslutning af fjernvarme.
Godkender i dette, aftaler vi derefter hvornår tilslutningen skal foretages.

- 0000