Fjernvarme på vej

20. september 2022

Fjernvarme på vej

                     

Allingåbro Varmeværk har fået flere henvendelser på muligheden for at blive koblet til varmeværket.

Vi undersøger derfor mulighederne og økonomien ved 3 konkrete projekter, som ligger uden for varmeværkets nuværende forsyningsområde/ledningsnet.

Det drejer sig om:

  • Spidsborg / Gl. Grundvej
  • Gyvelskrænten
  • Pilevænget (vest for stamvejen)

 

Er du/I interesseret i at blive tilsluttet varmeværket, modtager varmeværket gerne en tilkendegivelse for bedre at kunne beregne tilslutningsomkostningerne i de enkelte projekter.

Gerne tilkendegivelse på drift@all-varme.dk inden 26. september.

Allingåbro Varmeværk vil hvis der er interesse i de nye projekter, afholde et informationsmøde for at belyse projekterne.

Hvis du/I ønsker mere information er I også velkommen til at kontakte varmeværket driftspersonale eller bestyrelsen.

Varmeværkets priser er at finde på all-varme.dk/økonomi/priser – dette er dog priser for brugere, inden for varmeværkets nuværende forsyningsområde/ledningsnet.